ZABEZPEČENÍ KVALITY

Quality Assurance

  • Vypracovat a ověřit metody pro analýzu a výrobu produktů, aby byly splněny specifikace a dokumentovány tyto metody ve standardních provozních postupech a výrobních protokolech
  • Kontrola kvality auditu, funkce výroby a prodeje a další záznamy, které zajišťují shodu se SOP
  • Pomáhá personálu kontroly kvality s řešením problémů a řešením neobvyklých problémů
  • Vyvine metriky kvality a vyhodnotí trendy pro důsledky produktu nebo procesu
  • Vyvinout a implementovat vylepšení stávajících technik analýzy vzorků a dat
  • Předběžný audit laboratoře
  • Systémový výcvik pro ISO / IEC 17025 a CNAS
  • Zavedení směrnic a demonstrace procesu testování

Analytické přístroje:

• nukleární magnetická rezonance (NMR)

• Plynový chromatograf (GC)

• Vysokotlaká kapalinová chromatografie (HPLC)

• GC-MS

• LC-MS

• Spektrometr UV-Vis

• FT-IR spektrometr

• Polarimetr

top